Thật bất công, giáo viên tại sao không có thưởng tết?

Giáo viên vùng sâu vùng xa còn phải vất vả vượt suối, trèo đèo để đến được với trường lớp của mình, nhưng lương thưởng và chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Ảnh: Thanh Hải.
Giáo viên vùng sâu vùng xa còn phải vất vả vượt suối, trèo đèo để đến được với trường lớp của mình, nhưng lương thưởng và chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Ảnh: Thanh Hải.
Giáo viên vùng sâu vùng xa còn phải vất vả vượt suối, trèo đèo để đến được với trường lớp của mình, nhưng lương thưởng và chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Ảnh: Thanh Hải.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM