Thanh tra kết luận sai phạm kinh tế hơn 1,4 tỉ đồng tại Đại học Trà Vinh

Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Ban giám hiệu Đại học Trà Vinh rút kinh nghiệm đối với những hạn chế thiếu sót và thực hiện khắc phục sai sót. Ảnh: TL
Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Ban giám hiệu Đại học Trà Vinh rút kinh nghiệm đối với những hạn chế thiếu sót và thực hiện khắc phục sai sót. Ảnh: TL
Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Ban giám hiệu Đại học Trà Vinh rút kinh nghiệm đối với những hạn chế thiếu sót và thực hiện khắc phục sai sót. Ảnh: TL
Lên top