Thanh tra dạy thêm học thêm, các khoản phí đầu năm học

Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương khi xây dựng kế hoạch thanh tra, cần bám sát việc thực hiện 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp chủ yếu của ngành. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương khi xây dựng kế hoạch thanh tra, cần bám sát việc thực hiện 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp chủ yếu của ngành. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương khi xây dựng kế hoạch thanh tra, cần bám sát việc thực hiện 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp chủ yếu của ngành. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top