Thành tích đáng nể của nam sinh đạt điểm tối đa thực hành tại Olympic Hóa học quốc tế

Lãnh đạo Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chúc mừng học sinh của trường - em Trần Bá Tân- chiến thắng trở về. Ảnh" Minh Quân
Lãnh đạo Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chúc mừng học sinh của trường - em Trần Bá Tân- chiến thắng trở về. Ảnh" Minh Quân
Lãnh đạo Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chúc mừng học sinh của trường - em Trần Bá Tân- chiến thắng trở về. Ảnh" Minh Quân
Lên top