Soi lại sử sách từ vụ gian lận thi cử:

'Thánh" Quát chịu án tử vì sai phạm lúc chấm thi

Vì sửa bài cho thí sinh, Cao Bá Quát chịu mức án tử hình.
Vì sửa bài cho thí sinh, Cao Bá Quát chịu mức án tử hình.
Vì sửa bài cho thí sinh, Cao Bá Quát chịu mức án tử hình.