Thanh Hóa: Xét trúng tuyển lớp 10 THPT công lập với thí sinh F0, F1

Các thí sinh thuộc diện F0,F1 tại tỉnh Thanh Hóa sẽ được xét trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập. Ảnh: Quách Du
Các thí sinh thuộc diện F0,F1 tại tỉnh Thanh Hóa sẽ được xét trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập. Ảnh: Quách Du
Các thí sinh thuộc diện F0,F1 tại tỉnh Thanh Hóa sẽ được xét trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập. Ảnh: Quách Du
Lên top