Thanh Hóa điều chỉnh thời gian tựu trường do phát hiện F0 tại trường học

Học sinh lớp 1 tại tỉnh Thanh Hóa trong ngày tựu trường 23.8.2021. Ảnh:  T.V
Học sinh lớp 1 tại tỉnh Thanh Hóa trong ngày tựu trường 23.8.2021. Ảnh: T.V
Học sinh lớp 1 tại tỉnh Thanh Hóa trong ngày tựu trường 23.8.2021. Ảnh: T.V
Lên top