Thanh Hoá bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Sở GDĐT

PGS.TS Trần Văn Thức - tân Phó Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hoá. Ảnh: T.L
PGS.TS Trần Văn Thức - tân Phó Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hoá. Ảnh: T.L
PGS.TS Trần Văn Thức - tân Phó Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Lên top