Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ: Loại bỏ những chứng chỉ không thực chất, tránh lãng phí

Đối tượng thi chứng chỉ ngoại ngữ tin học phần lớn là giáo viên, để nhằm làm đẹp hồ sơ giữ hạng và thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Đối tượng thi chứng chỉ ngoại ngữ tin học phần lớn là giáo viên, để nhằm làm đẹp hồ sơ giữ hạng và thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Đối tượng thi chứng chỉ ngoại ngữ tin học phần lớn là giáo viên, để nhằm làm đẹp hồ sơ giữ hạng và thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Lên top