Tham khảo điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM để chắc suất vào công lập

Thí sinh theo dõi điểm chuẩn 3 năm gần nhất để lựa chọn nguyện vọng phù hợp vào lớp 10 năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
Thí sinh theo dõi điểm chuẩn 3 năm gần nhất để lựa chọn nguyện vọng phù hợp vào lớp 10 năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
Thí sinh theo dõi điểm chuẩn 3 năm gần nhất để lựa chọn nguyện vọng phù hợp vào lớp 10 năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
Lên top