Thái Nguyên: Phụ huynh tiếp tục “tố” nhà trường thu sai quy định

Các khoản thu của học sinh khi nộp hồ sơ vào lớp 1 được ghi công khai trên bảng tin của nhà trường. Ảnh: PHCC
Các khoản thu của học sinh khi nộp hồ sơ vào lớp 1 được ghi công khai trên bảng tin của nhà trường. Ảnh: PHCC
Các khoản thu của học sinh khi nộp hồ sơ vào lớp 1 được ghi công khai trên bảng tin của nhà trường. Ảnh: PHCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top