Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thái Nguyên có số thí sinh đạt điểm 9 môn Ngữ văn trở lên cao vượt trội

Thái Nguyên có tỉ lệ thí sinh đạt điểm thi môn Ngữ văn cao vượt trội.
Thái Nguyên có tỉ lệ thí sinh đạt điểm thi môn Ngữ văn cao vượt trội.