Thái Bình: Miếng chả cho bữa ăn trưa của học sinh “mỏng như tờ giấy”