Thái Bình đình chỉ hoạt động 6 tháng một Trung tâm tư vấn du học

Trung tâm tư vấn du học Trường cao đẳng sư phạm Thái Bình bị đình chỉ từ 1.1 đến 1.6.2020. Ảnh KL
Trung tâm tư vấn du học Trường cao đẳng sư phạm Thái Bình bị đình chỉ từ 1.1 đến 1.6.2020. Ảnh KL
Trung tâm tư vấn du học Trường cao đẳng sư phạm Thái Bình bị đình chỉ từ 1.1 đến 1.6.2020. Ảnh KL
Lên top