Thái Bình cho học sinh nghỉ học từ 1.2 phòng dịch COVID-19

Học sinh Thái Bình nghỉ học từ 1.2 để phòng dịch COVID-19. Ảnh KL
Học sinh Thái Bình nghỉ học từ 1.2 để phòng dịch COVID-19. Ảnh KL
Học sinh Thái Bình nghỉ học từ 1.2 để phòng dịch COVID-19. Ảnh KL
Lên top