Giáo viên chưa từng giao bài tập Tết:

"Tết mà bắt học sinh làm bài tập, còn gì là kỳ nghỉ"

Cô Phạm Thái Lê (giáo viên môn Ngữ văn, Trường Marie Curie, Hà Nội cho rằng không nên giao bài tập về nhà trong dịp nghỉ tết.
Cô Phạm Thái Lê (giáo viên môn Ngữ văn, Trường Marie Curie, Hà Nội cho rằng không nên giao bài tập về nhà trong dịp nghỉ tết.
Cô Phạm Thái Lê (giáo viên môn Ngữ văn, Trường Marie Curie, Hà Nội cho rằng không nên giao bài tập về nhà trong dịp nghỉ tết.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top