Tên GS Hoàng Tụy vào bản dịch tiếng Việt đề thi toán Olympic quốc tế 2019

Giáo sư Hoàng Tuỵ. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Giáo sư Hoàng Tuỵ. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Giáo sư Hoàng Tuỵ. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Lên top