Tây Nguyên: Nghịch lý tinh giản biên chế và bài toán thiếu hàng nghìn giáo viên

Thông tư 06 quy định rõ định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Tuy nhiên, nhiều tỉnh Tây Nguyên chưa triển khai bởi còn nhiều bất cập. Ảnh: P.V
Thông tư 06 quy định rõ định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Tuy nhiên, nhiều tỉnh Tây Nguyên chưa triển khai bởi còn nhiều bất cập. Ảnh: P.V
Thông tư 06 quy định rõ định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Tuy nhiên, nhiều tỉnh Tây Nguyên chưa triển khai bởi còn nhiều bất cập. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top