Tất cả giáo viên lớp 1 phải được bồi dưỡng chương trình GDPT mới trước 30.7

Từ năm học 2020-2021 sẽ bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa mới đối với lớp 1. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Từ năm học 2020-2021 sẽ bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa mới đối với lớp 1. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Từ năm học 2020-2021 sẽ bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa mới đối với lớp 1. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top