Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên thêm 60%

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 2 triệu đồng/tháng. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 2 triệu đồng/tháng. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 2 triệu đồng/tháng. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top