Tăng lương cơ sở, phụ cấp ưu đãi của nhà giáo sẽ tăng cao

Từ 1.7.2020 lương của giáo viên sẽ tăng. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ 1.7.2020 lương của giáo viên sẽ tăng. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ 1.7.2020 lương của giáo viên sẽ tăng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top