Tăng lương cho giáo viên: Sẽ tính toán nguồn lực và lộ trình hợp lý

Đại diện Bộ GDĐT cho biết sẽ có tính toán về nguồn lực và lộ trình để tăng lương, miễn giảm học phí hợp lý. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN
Đại diện Bộ GDĐT cho biết sẽ có tính toán về nguồn lực và lộ trình để tăng lương, miễn giảm học phí hợp lý. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN
Đại diện Bộ GDĐT cho biết sẽ có tính toán về nguồn lực và lộ trình để tăng lương, miễn giảm học phí hợp lý. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN
Lên top