Tặng 8.000 lít dung dịch sát khuẩn để học sinh phòng dịch COVID-19

Hàng nghìn lít nước rửa tay của Trường Đại học Phenikaa sẽ được chuyển đến các trường học trong những ngày tới.
Hàng nghìn lít nước rửa tay của Trường Đại học Phenikaa sẽ được chuyển đến các trường học trong những ngày tới.
Hàng nghìn lít nước rửa tay của Trường Đại học Phenikaa sẽ được chuyển đến các trường học trong những ngày tới.
Lên top