Tặng 250 cuốn sách tại “Ngày hội sách hướng về biên giới, biển đảo"

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền tặng sách cho các em học sinh. Ảnh: Võ Tiến.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền tặng sách cho các em học sinh. Ảnh: Võ Tiến.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền tặng sách cho các em học sinh. Ảnh: Võ Tiến.
Lên top