"Tân sinh viên online" cần lưu ý gì cho năm học mới?

Năm học 2021-2022, tân sinh viên các trường đại học sẽ bắt đầu năm học mới bằng việc học online do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: LĐO.
Năm học 2021-2022, tân sinh viên các trường đại học sẽ bắt đầu năm học mới bằng việc học online do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: LĐO.
Năm học 2021-2022, tân sinh viên các trường đại học sẽ bắt đầu năm học mới bằng việc học online do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: LĐO.
Lên top