Tạm hoãn kiểm tra tuyển sinh lớp 6, thi thử trực tuyến vì dịch COVID-19

Trường THCS Ngoại ngữ thông báo tạm hoãn kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6. (Ảnh minh họa)
Trường THCS Ngoại ngữ thông báo tạm hoãn kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6. (Ảnh minh họa)
Trường THCS Ngoại ngữ thông báo tạm hoãn kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6. (Ảnh minh họa)
Lên top