Tấm gương tâm huyết, sáng tạo của người thầy mang bếp lửa đến vùng cao

Thầy Vũ Xuân Quế tự mày mò, xây dựng hệ thống bếp đun nước nóng cho học sinh vùng cao. Ảnh: NVCC
Thầy Vũ Xuân Quế tự mày mò, xây dựng hệ thống bếp đun nước nóng cho học sinh vùng cao. Ảnh: NVCC
Thầy Vũ Xuân Quế tự mày mò, xây dựng hệ thống bếp đun nước nóng cho học sinh vùng cao. Ảnh: NVCC
Lên top