Tấm gương nhà giáo Việt Nam 2017: Khi nằm xuống chỉ mong được đi qua trường lần cuối

Các thế hệ học sinh của trường luôn phát huy tinh thần ham học, hiếu học, quyết tâm học tập tốt....
Các thế hệ học sinh của trường luôn phát huy tinh thần ham học, hiếu học, quyết tâm học tập tốt....