Tấm gương nhà giáo Việt Nam 2017: Hoa hướng dương

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm.
Cô Nguyễn Thị Minh Tâm.