Tạm dừng hoạt động cơ sở mầm non có 3 trẻ bị bỏng khi học kỹ năng sống

Đình chỉ cơ sở mầm non có 3 cháu nhỏ bị bỏng trong giờ học kỹ năng. Ảnh: ĐV.
Đình chỉ cơ sở mầm non có 3 cháu nhỏ bị bỏng trong giờ học kỹ năng. Ảnh: ĐV.
Đình chỉ cơ sở mầm non có 3 cháu nhỏ bị bỏng trong giờ học kỹ năng. Ảnh: ĐV.
Lên top