"Tạm dừng đến trường, không dừng việc học" với dạy học online

Cô giáo Trần Thị Thanh Hương, Trường Tiểu học Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng trong giờ dạy trực tuyến.
Cô giáo Trần Thị Thanh Hương, Trường Tiểu học Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng trong giờ dạy trực tuyến.
Cô giáo Trần Thị Thanh Hương, Trường Tiểu học Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng trong giờ dạy trực tuyến.
Lên top