Tạm dừng chấm dứt hợp đồng với giáo viên ở Hà Nội để chờ xét tuyển đặc cách

Thời gian qua, giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn đã kiên trì đòi quyền lợi của mình. Ảnh: Bình Minh
Thời gian qua, giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn đã kiên trì đòi quyền lợi của mình. Ảnh: Bình Minh
Thời gian qua, giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn đã kiên trì đòi quyền lợi của mình. Ảnh: Bình Minh
Lên top