Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ đánh tím chân học sinh lớp 2

Trưởng Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội).
Trưởng Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội).