Tại sao học sinh giỏi lại cứ phải đổ xô vào trường y?

TS Nguyễn Thành Nam (giữa), Hiệu trưởng Đại học trực tuyến FUNiX, bày tỏ: “Tôi thấy buồn khi các em học sinh giỏi hiện nay lại cứ đổ xô đi học ngành y, hay các trường hot... làm gì?".
TS Nguyễn Thành Nam (giữa), Hiệu trưởng Đại học trực tuyến FUNiX, bày tỏ: “Tôi thấy buồn khi các em học sinh giỏi hiện nay lại cứ đổ xô đi học ngành y, hay các trường hot... làm gì?".
TS Nguyễn Thành Nam (giữa), Hiệu trưởng Đại học trực tuyến FUNiX, bày tỏ: “Tôi thấy buồn khi các em học sinh giỏi hiện nay lại cứ đổ xô đi học ngành y, hay các trường hot... làm gì?".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top