Tại sao có đẳng cấp giữa “dân” lớp chọn và “dân” lớp thường?

Học sinh mệt mỏi vì áp lực học tập nhiều. Ảnh: Khôi Trần
Học sinh mệt mỏi vì áp lực học tập nhiều. Ảnh: Khôi Trần
Học sinh mệt mỏi vì áp lực học tập nhiều. Ảnh: Khôi Trần

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top