Tại sao chỉ công bố 5 lãnh đạo có con được nâng điểm thi THPT quốc gia?

Công an khám nhà đối tượng Nguyễn Khắc Tuấn trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình.
Công an khám nhà đối tượng Nguyễn Khắc Tuấn trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình.
Công an khám nhà đối tượng Nguyễn Khắc Tuấn trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình.
Lên top