Tài liệu Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục “nóng” tại phiên họp Thường vụ Quốc hội

Vấn đề về dạy và học tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục được nhiều đại biểu dự phiên họp quan tâm. Ảnh: Hải Nguyễn
Vấn đề về dạy và học tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục được nhiều đại biểu dự phiên họp quan tâm. Ảnh: Hải Nguyễn
Vấn đề về dạy và học tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục được nhiều đại biểu dự phiên họp quan tâm. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top