Tác giả ý tưởng cải tiến “Tiếq Việt” nói gì về cách đánh vần "lạ" cho học sinh lớp 1?

PGS Bùi Hiền từng gây tranh cãi khi đưa ra đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt.
PGS Bùi Hiền từng gây tranh cãi khi đưa ra đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt.
PGS Bùi Hiền từng gây tranh cãi khi đưa ra đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt.
Lên top