Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tác giả của bản đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt lên tiếng

Một ví dụ về cải tiến chữ viết theo đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền. Ảnh: Đời sống & Pháp lý.
Một ví dụ về cải tiến chữ viết theo đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền. Ảnh: Đời sống & Pháp lý.