SV Học viện Báo chí dùng điện thoại 4 lần trong giờ học sẽ đình chỉ học 1 năm: "Đến cái chợ còn có kỉ luật nữa là nhà trường"

PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho rằng kỉ luật trong nhà trường là điều vô cùng quan trọng.
PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho rằng kỉ luật trong nhà trường là điều vô cùng quan trọng.
PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho rằng kỉ luật trong nhà trường là điều vô cùng quan trọng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top