Sức khỏe em học sinh trường Xuân Phương mắc COVID-19 ổn định, vẫn theo học

Học sinh trường Xuân Phương - nơi có 1 ca nhiễm COVID-19 - học trực tuyến tích cực. Ảnh: Hồng Lệ.
Học sinh trường Xuân Phương - nơi có 1 ca nhiễm COVID-19 - học trực tuyến tích cực. Ảnh: Hồng Lệ.
Học sinh trường Xuân Phương - nơi có 1 ca nhiễm COVID-19 - học trực tuyến tích cực. Ảnh: Hồng Lệ.
Lên top