Suất ăn trưa của học sinh trường quốc tế có kí sinh trùng

Kí sinh trùng có trong suất ăn trưa của học sinh trường quốc tế. Ảnh: cắt từ clip của phụ huynh
Kí sinh trùng có trong suất ăn trưa của học sinh trường quốc tế. Ảnh: cắt từ clip của phụ huynh
Kí sinh trùng có trong suất ăn trưa của học sinh trường quốc tế. Ảnh: cắt từ clip của phụ huynh
Lên top