Sửa đổi nhiều quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Nhiều quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đã được sửa đổi. Ảnh minh họa: Linh Nguyên.
Nhiều quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đã được sửa đổi. Ảnh minh họa: Linh Nguyên.
Nhiều quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đã được sửa đổi. Ảnh minh họa: Linh Nguyên.
Lên top