Sự thật về "trường học kiểu Mỹ" mang tên quốc tế Gateway

Tên trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway "chễm chệ" trên trang web chính thức trong khi lãnh đạo phòng giáo dục quận khẳng định không có trường quốc tế trên địa bàn quận Cầu Giấy. Ảnh: gateway.edu.vn.
Tên trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway "chễm chệ" trên trang web chính thức trong khi lãnh đạo phòng giáo dục quận khẳng định không có trường quốc tế trên địa bàn quận Cầu Giấy. Ảnh: gateway.edu.vn.
Tên trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway "chễm chệ" trên trang web chính thức trong khi lãnh đạo phòng giáo dục quận khẳng định không có trường quốc tế trên địa bàn quận Cầu Giấy. Ảnh: gateway.edu.vn.
Lên top