Sự phát triển của công nghệ có nguy cơ biến con người thành robot

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có bài phát biểu với chủ đề vai trò của công nghệ thông tin trong phát triển giáo dục và đào tạo tại Hội nghị Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 50. Ảnh: moet
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có bài phát biểu với chủ đề vai trò của công nghệ thông tin trong phát triển giáo dục và đào tạo tại Hội nghị Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 50. Ảnh: moet
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có bài phát biểu với chủ đề vai trò của công nghệ thông tin trong phát triển giáo dục và đào tạo tại Hội nghị Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 50. Ảnh: moet
Lên top