Sự học "không tuổi" của tân sinh viên U70

Trong lớp bà luôn chăm chú nghe giảng bài.
Trong lớp bà luôn chăm chú nghe giảng bài.