Sử dụng hồ sơ sổ sách điện tử: Có lo ngại "phép vua thua lệ làng"?

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, trong hoàn thiện hồ sơ sổ sách điện tử đang được nhiều địa phương triển khai thực hiện. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, trong hoàn thiện hồ sơ sổ sách điện tử đang được nhiều địa phương triển khai thực hiện. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, trong hoàn thiện hồ sơ sổ sách điện tử đang được nhiều địa phương triển khai thực hiện. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top