Sử dụng điện thoại trong lớp: Không thể chỉ giao trách nhiệm cho giáo viên

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo. Ảnh: QH.
Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo. Ảnh: QH.
Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo. Ảnh: QH.
Lên top