Sơn La ấn định ngày cho học sinh tới trường

Tỉnh Sơn La cho tất cả các trường thực hiện lễ khai giảng vào ngày 5.9 và học sinh các cấp đến trường. Ảnh: Trọng Văn
Tỉnh Sơn La cho tất cả các trường thực hiện lễ khai giảng vào ngày 5.9 và học sinh các cấp đến trường. Ảnh: Trọng Văn
Tỉnh Sơn La cho tất cả các trường thực hiện lễ khai giảng vào ngày 5.9 và học sinh các cấp đến trường. Ảnh: Trọng Văn
Lên top