Sôi động "chợ" giáo án: Giáo viên đi mua giáo án là hình ảnh xấu xí

Giáo viên cần nói không với việc mua bán giáo án soạn sẵn. Ảnh minh họa: T.L
Giáo viên cần nói không với việc mua bán giáo án soạn sẵn. Ảnh minh họa: T.L
Giáo viên cần nói không với việc mua bán giáo án soạn sẵn. Ảnh minh họa: T.L
Lên top